Slide to waste

Te zien 1 maart t/m 3 april 2020

SLIDE TO WASTE

Solo–tentoonstelling Marcelo SegaLL.

OVER MARCELO SEGALL

Marcelo Segall, geboren in Santiago (Chili, 1970), studeerde aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht. Na zijn afstuderen had hij een solo expositie in de Beurs van Berlage (1998), waar hij onder andere zijn werk ‘Bella’ (de blauwe kale koningin Beatrix, 1995) toonde. De expositie viel samen met de zestigste verjaardag van onze koningin. Door de hele stad Amsterdam hingen affiches van dit werk, waarbij de AIVD onderzocht of dit eigenlijk wel kon en gewenst was. De media pikten dit op, in een tijdperk waarin internet nog in de kinderschoenen stond en social media een nog totaal onbekend fenomeen was.

In 2008 leidde zijn werk tot veel verbazing en afschuw in de media. In deze periode werd plots het privéleven tot grootschalig publiek entertainment, gedreven door de moderne media, leidend tot een groeiend gebrek aan respect voor privacy. Dit bracht hij letterlijk tot expressie door het ultieme privé, uitwerpselen van hemzelf en zijn familie, tentoon te stellen. Een spiegel voor de westerse voyeur in een door overconsumptie gedreven samenleving.

Deze westerse decadentie staat steeds meer ter discussie, wat sinds 2010 een inspiratie vormt in zijn werk, waarbij drang tot zingeving, duurzaamheid en hergebruik centraal zijn komen te staan. Nadat hij een aantal porseleinen beeldjes heeft geërfd, ontdekte hij de schoonheid ervan. Dit heeft geleid tot de serie Recycled Symbols. Symbolische, gouden frames weerspiegelen de hedendaagse westerse overconsumptie, overspoeld door nostalgische porseleinen beeldjes als optimale uiting van de wens tot behoud van consumptiegoederen. Meerdere werken behorend tot de serie Recycled Symbols zijn tentoongesteld op nationale en internationale kunstbeurzen.

Recycled Waste is de serie hierop volgend, waarbij het symbolische frame is vervangen door een berg van plastic afval afkomstig van de consumptie van Segall’s eigen gezin. Het porseleinen figuur dat hij wenst te behouden, rijst hier statig bovenuit. Geplaatst op een voetstuk krijgt het zo een nieuwe bestemming of wordt het uiteindelijk opgeslokt en onderdeel van onze afvalberg? Het werk Acheta Domestica behorend tot deze serie is onderdeel geweest van de tentoonstelling ‘Verspijkerd en verzaagd’ (2017) in het Noordbrabants Museum.

In het HDMZ in Zandvoort worden werken uit de series Recycled Symbols en Recycled Waste getoond.